Krátké popisy některých nabízených řek pro školy - česko, slovensko, polsko

SÁZAVU splouváme od Ledče do Pikovic. Jedná se tedy o 126 splavných kilometrů, ze kterých můžeme podle lokace školy, stáří studentů a obtížnosti toku vybírat ty nejvhodnější možnosti. Převážně se jedná o tok obtížnosti ZWA s mnoha krásnými jezy. Vyjímkou je poslední úsek Týnec - Pikovice, známý svými peřejemi. Namátkou vybíráme pár kulturních památek na toku: Český Šternberk, Kácovský pivovar, Krhanické vojenské muzeum, Sázavský klášter.....Na Sázavu, Otavu, Ohři a Lužnici pro školní kurzy neúčtujeme dopravu lodí, výlet je tedy levnější, než na ostatní řeky.

OTAVA - Podle mnohých je to nejkrásnější česká řeka. Je sjízdná v kterýkoliv roční čas od Sušice do Vojníkova. V létě na ni jezdíme na celý týden, ale můžeme ji splout celou i za 4 dny. Občasné peřeje, pohodové jezy, příjemné kempy, hrad Rabí, nejstarší kamenný most v čechách v Písku a nádherná příroda. Otava má prostě vše, co si vodák může přát....Na Otavu, Sázavu, Ohři a Lužnici pro školní kurzy neúčtujeme dopravu lodí, výlet je tedy levnější, než na ostatní řeky.

LUŽNICI splouváme ze Suchdola do Bechyně - do městečka s úžasným mostem s výbornou ozvěnou. Můžeme se vypravit cestou Jakuba Krčína po Staré řece a přes rybník Rožmberk. Nebo pojedeme obvyklejší variantu - Novou řekou a Nežárku... Lužnice nás provede krásnou jihočeskou vesničkou Majdalena, Táborem, kde najdeme např. katakomby. A lepší ozvěnu než v Bechyni opravdu nikde jinde nenajdete....Na Lužnici, Otavu, Ohři a Sázavu pro školní kurzy neúčtujeme dopravu lodí, výlet je tedy levnější, než na ostatní řeky.

OHŘE - Oblíbená západočeská řeka. Na začátku pod Tršnicí se řeka vine v poklidných meandrech vhodných pro vodácké začátečníky, naproti tomu ve spodní části najdeme mnoho bublavých peřejek. Říční oblouk pod hradem Loket zakončíme noclehem na nedalekém tábořišti a návštěvou historické památky. Podívat se můžeme i do Karlových Varů, proplujeme pod lázněmi Kyselka,... Ohři sjíždíme v úseku Tršnice - Klášterec nad Ohří, což je 104 jetelných kilometrů. Vlaková doprava, která dlouho kopíruje Ohři, je další výhodou, která usnadní výlet na tuto překrásnou řeku nebo po okolí....Na Ohři, Sázavu, Otavu a Lužnici pro školní kurzy neúčtujeme dopravu lodí, výlet je tedy levnější, než na ostatní řeky.

MORAVA - Morava je krásná a zatím tolik vodácky neobjevená (meandry, slepá ramena, lužní les, možnost potkat bobry, ledňáčka, volavky), jako jiné české řeky. Protéká krásnou tajuplnou krajinou a také chráněném územím- Litovelské Pomoraví. Budeme proplouvat městem Litovel, který je protkané kanály - někdy se nazývá "Moravské Benátky". Kempy se poslední dobou také vylepšují, tak nabízí standartní služby. Se školami sjíždíme úsek z Postřelmova do Olomouce. Úsek je vhodný pro vodácký školní kurz na 5 dní. Je možné zde bez problémů vymyslet i jedno, dvou, tří, nebo čtyřdenní vodácký program.

VLTAVA - Nejdelší česká řeka má i jiná nej. Ve vrchní části protéká NP Šumava, poté nás provede kolem několika významných historických památek. Čeká nás Vyšší Brod s klášterem a knihovnou, hrad Rožmberk s nezapomenutelnou mučírnou, Český Krumlov, Zlatá koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen... Tolik krásných památek nenajdeme snad na žádné jiné české řece. Vltava je navíc zajímavá i z vodáckého hlediska. Řeka příjemně teče a četné jezy prověří naše vodácké schopnosti. Je na ní i mnoho míst vhodných pro nacvičování pokročilejší vodácké techniky - náklony, traverzy, vylehávání na pádlo, které si se studenty v případě zájmu můžeme pocvičit.

BEROUNKA - Z Dolanského Mostu do Prahy teče 125 km řeky. Můžeme si vybrat dvoudenní etapu např. z Křivoklátu do Berouna nebo absolvovat týdenní plavbu až od Plzně (Dolanský Most u Chrástu). Berounka není žádný říční rváč, neoplývá hučícími peřejemi, ani divokými jezy. Ale může nabídnout kouzelnou přírodu, kterou jinde nenajdeme. Řeka Oty Pavla protéká Brdy, nedaleko najdeme legendární vápencové oblasti - malou a velkou Ameriku, hrady Křivoklát, Karlštejn...

ORLICE -neznámá a málo sjížděná řeka. Se školami sjíždíme úsek Divoké Orlice na soutok, kde je vhodné ubytování v místní loděnici. Druhý den splouváme spojenou Orlici. Je možné zde bez problémů vymyslet i tří, nebo čtyřdenní vodácký program i v kombinaci s Tichou Orlicí. V květnu a čevnu má ještě dostatek vody. V létě je pro splouvání většinou moc suchá. Její neregulované břehy a meandry se v Čechách dají srovnat snad jen s Lužnicí na horním toku, nebo s Ploučnicí.

HRON - V srdci slovenska teče řeka Hron. Plout se po ní dá třeba až do Dunaje. My ale nejčastěji začínáme v Brezně a končíme v Hliníku nebo v Revištském Podzámčie. Na Hron se jednoduše a rychle dostaneme vlakem z ČR (rychlík Praha - Bánská Bystrica) nebo autobusem. Hron pozvolně plyne a je téměř bez jezů, příjemnými peřejemi se probíjí skr Banskou Bystricu, Zvolen, podtéká žříceninu Šášov, Revišťské podzamčie... Kdyby tato krásná řeka byla v Čechách, tak skrz lodě nebude vidět hladina. Ale zatím na ní vyplouvá jenom málo vodáků a proto nám nemůže nabídnout takové služby, jako jsme zvyklí z Čech - studenti nemohou počítat s horkou sprchou a splachovacími toaletami každý večer. Odměnou nám bude opuštěná příroda a samota na řece. Schválně - kolik napočítáte volavek?

DUNAJEC - "Živá" voda. Dunajec je moc pěknou vodou, která není celoročně splavná pouze v samotných Pieninách, ale dá se i pěkně plout až do Staryho Saczu. Program na Dunajci tedy může být až na 6 dní a po spojení se sousedním Popradem i více. Nocovat budeme vždy na polském břehu. Dunajec nám za celou cestu nabídne pouze jeden jez. Jinak nás potkají jen vlny, peřejky, malebné vesničky... Opravdu to stojí za to. Dunajec je možné výhodně sloučit s řekou Poprad, čímž se dá akce natáhnout i na 7 dní na vodě.