Zájezdy:

Cestovní pojištění pro naše vodácké zájezdy

Neboli pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění a storna zájezdu.

Cestovní pojištění nabízíme ke všem našim zahraničním vodáckým zájezdům. Sjednáváme ho pro Vás u pojišťovny UNIQUA. Zde najdete Informační list a Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění. V tabulce rozsahu pojištění naleznete, jaké pojistné krytí je v rámci nabízeného cestovního pojištění sjednáno.

Cestovní pojištění zahrnuje i pojištění storna. Storno poplatky vám budou proplaceny až do výše 80% v případě ztráty zaměstnání nebo onemocnění. Pojištění storna platí samozřejmě i v případě onemocnění COVIDem, ale pozor - nevztahuje se na nařízenou karanténu. 

Cena cestovního pojištění 

Cena pojištění pro zájezd se splouváním řek do WW2 je 30 Kč/osoba/den. Pro zájezdy se splouváním řek včetně WW3 je cena cestovního pojištění 35 Kč/osoba/den.

Cestovní pojištění pro tuzemské vodácké akce (zahrnuje pojištění storna a úrazové pojištění)

Cestovní pojištění můžete uzavřít i pro naše tuzemské cesty.  Zde najdete Informační list a Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění. V tabulce rozsahu pojištění naleznete, jaké pojistné krytí je v rámci nabízeného cestovního pojištění sjednáno.

Cena pojištění pro tuzemské akce je také 27 Kč/osoba/den.

Proč cestovní pojištění?

Kartička vaší pojišťovny (Evropský průkaz pojištěnce) Vám zajišťuje ošetření ve zdravotnických zařízeních EU. Případnou spoluúčast platíte ve stejném rozsahu, jako místní obyvatelé. Cestovní pojištění, které byste si museli přikoupit k tomu, navíc hradí např. transport do ČR, repatriaci tělesných ostatků, dále péči poskytnutou i privátním zdravotnickým zařízením nebo úhradu spoluúčasti, na které se podílí pacient. Necháme na vašem uvážení, zda cestovní pojištění uzavřete nebo ne. (Není to drahá záležitost, jedná se o částky v řádu desetikorun denně, proto to spíše doporučujeme.)

Příklad z webu Ministerstva Zahraničních Věcí:

Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv. „Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:

  • lékařské ošetření 30% - 70% nákladů
  • laboratorní testy 40% nákladů
  • léky 15-65% nákladů
  • nemocniční péče 20% nákladů a současně 18 EUR denně za stravu.Např. při pobytu na chirurgii stojí pobyt na den více než 800 Eur.

Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat se připojistit.