O Povodě:

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ahoj vodáku!

Zde nalezneš informace o zpracovávání osobních údajů při objednávání vodáckých zájezdů a akcí na stránkách www.povoda.cz.

Za účelem plnění cestovní smlouvy nebo realizace vodácké akce nebo školního vodáckého kurzu zpracováváme následující osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a telefon.

S Tvými osobními údaji zacházíme dle zásad GDPR. Osobní údaje jsou předávány 3. osobám (dodavatelům) pouze za účelem plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností. Tvoje osobní údaje tak předáváme například našim vodáckým průvodcům, účetní nebo provozovateli kempu, pokud v kempu vyžadují jmenný seznam ubytovaných (z našich zájezdů se jedná pouze o kempy v Itálii).

Informace nejsou předávány třetím osobám mimo země EU.

Z důvodu možných reklamací uchováváme výše uvedené osobní údaje po dobu maximálně 5 let. Jako náš zákazník máš právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Tvé osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. můžeš požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pro marketingové účely si na delší dobu ukládáme pouze Tvoji emailovou adresu, která slouží k rozesílání našeho newsletteru "Vodáko(no)viny". Newsletter obsahuje informace o vodáckých akcích a nabídku služeb pro vodáky. Vaše emaily budou u nás uloženy maximálně po dobu 10 let od posledního využití našich vodáckých služeb.

Kdykoliv nás můžeš požádat o výmaz nebo výpis Tvých osobních údajů z naší databáze.
Máš možnost požádat nás o:

  • Vymazání z naší databáze emailů pro rozesílání newsletterů a to buď kliknutím na odkaz v patičce emailu nebo zasláním emailu na info@povoda.cz.
  • Vymazání všech Tvých osobních údajů a souvisejících objednávek z naší databáze
  • Výpis osobních údajů z naší databáze

S žádostmi o výmaz, výpis nebo s dotazy ohledně uchovávání Vašich osobních údajů se na nás také můžete obrátit telefonicky na tel.: 736 539 489 (Anička) nebo emailem na info@povoda.cz.