Vodácké zajímavosti:

Háčkovo desatero

 • Háček je na lodi v pořadí důležitosti na posledním místě, proto nikdy nemluví do řízení lodi.
 • Háček v přítomnosti kormidelníků mluví jen je-li tázán.
 • Háček se chová uctivě ke svému kormidelníkovi, při provinění se omlouvá slovy: ,,Libějí vodpustit".
 • V dopravních prostředcích kormidelníkovi uvolňuje místo k sezení.
 • Při zakotvení se háček stará o všechno, nevybírá však místo k táboření...
 • ...zato vybírá vodu z lodi.
 • Při přistávání háček vyskočí a kormidelníkovi podrží loď.
 • Ráno háček vstává první za účelem přípravy snídaně. Chová se přitom tiše, v nutných případech budí kormidelníka něžným způsobem.
 • Háček se nevzdaluje od lodi ani z tábora.
 • V případě přetížení plave háček za lodí.
 • Háček může za vše nedobré, co se na lodi i v okolí ( zejména kormidelníkovi) přihodí.

Háčkovo desatero - doplnění

 • Kormidelník má všechna práva, na rozdíl od háčka - osoby bez jakýchkoliv práv.
 • Kormidelník má vždycky pravdu.
 • Háček je vždy vinen.
 • Háček je vždy povinen vinu odčinit.
 • Právo kormidelníka je soubor norem, jejichž zachování a dodržování lze vynutit mocí, vyplývající z historického vývoje.
 • Háček plní rozkazy svého kormidelníka bez přemýšlení a bez jediného obtěžujícího slova
 • Háček je povinen odstrkávat a vláčet loď po souši i vodě.
 • Háček je v případě otočení povinen svým počínáním nenarušovat záchranu lodi, držet se svého pádla a v případě, že kormidelníkovi nehrozí utonutí, zabezpečit to, aby sám neutonul.
 • Háček je povinen po otočení svého kormidelníka odprosit a nabídnout mu posilující a uklidnující doušek.
 • Háček je povinen v době kormidelníkova zaslouženého odpočinku loď usušit, vyčistit a přeleštit.
 • Háček je povinen provádět veškeré hrubé a ponižující kuchařské práce a mytí nádobí.
 • Háček je povinen kapitánovi před ulehnutím předehřát spacák a nejméně hodinu po jeho usnutí odhánět pichlavý hmyz.
 • Právo kormidelníka je jeho dobrá vůle povýšená na zákon.